Górska Odznaka Turystyczna PPTK należy do najstarszych polskich odznak turystycznych. Ustanowiona została w 1935 przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, następnie od 1950 kontynuowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Od chwili swoich narodzin Górska Odznaka Turystyczna dzieliła się na dwa rodzaje: małą i dużą, przy czym w odznace małej funkcjonowały trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, w dużej zaś tylko dwa: srebrny i złoty. W 1951 r. wprowadzono odznakę ,,Za wytrwałość''.

Zdobywanie odznaki odbywa się na podstawie samodzielnie prowadzonej książeczki, w której zapisywany jest dokładny przebieg przebytych tras i punkty należne za poszczególne odcinki.

Odznakę „W góry” można zdobywać po rozpoczęciu 5 roku życia i do ukończenia 7 lat, pozostałe po ukończeniu 7 lat życia. Zdobycie poszczególnych stopni w kategoriach „W góry”, „popularnego” i „małych” związane jest ze zdobyciem określonej ilości punktów. Punkty przydzielane są na podstawie stanowiącej załącznik do regulaminu odznaki punktacji górskich znakowanych szlaków turystycznych Polski lub (jeśli trasa wycieczki nie jest ujęta w spisie) według zasady: 1 punkt za 1 kilometr plus 1 punkt za 100 metrów różnicy wysokości z sumy podejść. Nie wolno powtarzać tras w ramach zdobywania jednego stopnia odznaki, chyba że przejście odbywa się w przeciwnym kierunku.

 

Wzór odznaki "W góry" autorstwa: prof. dr inż. Wojciecha T. Kacperskiego

Zdobywanie każdej z odznak „dużych” wiąże się z odbyciem dwóch wielodniowych wycieczek, przy czym trasa każdej z nich winna prowadzić, przez co najmniej 7 punktów pośrednich, wybranych z listy stanowiącej załącznik do regulaminu odznaki. Punkty pośrednie mogą być wykorzystane tylko raz przy zdobywaniu wszystkich stopni „dużych” odznak.

Odznakę „Za wytrwałość” w stopniu małym zdobywa posiadacz dużej złotej odznaki, wypełniając siedmiokrotnie, a posiadacz małej złotej dziesięciokrotnie wymagania któregokolwiek stopnia małej odznaki GOT.

O przyznanie odznaki „Za wytrwałość” w stopniu dużym można ubiegać się po udokumentowaniu dwukrotnego zweryfikowania odznaki „Za wytrwałość” w stopniu małym.

Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PPTK jest tak skonstruowany, iż stopniowo wprowadza zdobywcę w arkana sztuki wędrowania po górach. Każdy kolejny stopień odznaki świadczy o osiągnięciu wyższego poziomu poznawania gór i umiejętności bezpiecznego po nich wędrowania.

Odznaki wykupuje się w placówkach PTTK po okazaniu zweryfikowanej książeczki GOT PTTK. Odznakę ,,Za wytrwałość'' nabywa się w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK.

Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu znajduje się na ul. 3 Maja 16. Aktualizowany wykaz adresów oddziałów PTTK znajduje się na stronie internetowej www.ktg.pttk.pl.

 

Udostępnij Drukuj E-mail